KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Tümü

Haberler

Detay

VİZYON ve MİSYON 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programının misyonu; çağdaş, bilimsel çözüm üretebilen değişen ve gelişen organizasyonlar ve toplumun gelişmesine katkıda bulunabilecek, üretici güce sahip insanlar yetiştirmektir.  Bu misyonu gerçekleştirmek için, hızla değişen ve gelişen organizasyonların gereksinimleri dikkate alınarak  programın sürekli güncellenmesi ve uluslararası standartlara yükseltilmesi hedeflenmektedir. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programının vizyonu; çağın gerekleri çerçevesinde, sürekli öğrenen ve kendini yenileyen bir organizasyonun parçası olarak çalışmak ve bu doğrultuda, ülkemizde gereksinim duyulan eğitilmiş ve nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması, çağın gereklerine uygun nitelikli ve kaliteli büro gereklerine uygun teknolojileri kullanabilen ara eleman yetiştirilmesi hedeflenmektedir..

...
Tümü

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü

KSÜ TANITIM